ﺳﻪشنبه 30 آبان 1396  |

اهداف و مأموریتها

ايمني در برابر زلزله مورد توجه بسياري از مسئولين و صاحب نظران مملكتي است. شدت خسارات و پي آمد هاي ناشي از زلزله در كشور ما بخصوص در كلان شهري مثل تهران و ساير شهرهاي بزرگ كشور كه عموماً در نواحي پر خطر بنا  شده اند ، بطور غير قابل  قبولي بالا و حتي در پاره اي موارد جبران ناپذير است. با توجه به اينكه خطرات محتمل آتي بطور همزمان و يكسان متوجه بخشهاي خصوصي و عمومي مي شود، تشريك مساعي اين دو بخش ضمن تقويت حركت مي تواند باعث جلب حمايت بيشتر منابع دولتي گردد و با توجه به اينكه دولت بخش عمده اي از سازه هاي مهم و حياتي، كه از نظر لرزه اي نيز آسيب پذير هستند، را در تملك خود دارد، مي تواند در اين حركت كه به مقاوم سازي و ايمني لرزه اي منتهي مي شود، نقش اصلي و محوري را بر عهده گيرد. در اين ميان مركز تحقيقات راه،  مسكن و شهر سازی، بخصوص شبكه شتابنگاري كشور كه وظيفه جمع آوري و پردازش اطلاعات خام زمينلرزه هاي رخ داده را بر عهده دارد، بايد مسئوليت اين حركت حياتي و وظيفه مهم دولت را از هر جهت ( شامل تحقيق، آموزش عملي و نظري، ايجاد هماهنگي و ارتباط بين متخصصين مختلف و مهندسين و تهيه و در اختيار قرار دادن اطلاعات پايه ضروري ) بر عهده گيرند. همچنين بايد دامنه حركت و اثر خود را چنان وسعت دهيم كه يكي از عمده ترين و يا حداقل يكي از مراكز اصلي اطلاعات زمينلرزه ها و پديده هاي وابسته، كه مورد نياز متخصصين و عامه است، تبديل شويم. اولين قدم در اين راه بهبود و توسعه امكانات موجود به منظور گرد آوري و تقويت بانك داده هاي زمينلرزه هاي رويداده و ساير اطلاعات وابسته است.

با توجه به موقعيت سرزمين ما ايران درميان پهنه هاي لرزه خيز دنيا انجام مطالعاتي به منظور پهنه بندي خطر لرزه اي، دستيابي به دستور العملها، الگوها و شيوه هاي مقاوم سازي براي كاهش ميزان خطرات و خسارات و همچنين حركت در جهت مكانيابي، برآورد شدت و ميزان صدمات در حداقل زمان ممكن به منظور امداد رساني مناسب و به موقع، امري اجتناب ناپذير است. بدين منظور مركز تحقيقات و شبكه شتابنگاري ديدگاه توسعه خود رابا اين حركت همسو نموده و موارد زير را سرلوحه فعاليتهاي آتي خود قرار داده اند :

الف-  نگهداري، بهينه سازي و توسعه شبكه شتابنگاري موجود كشور  بر اساس استانداردهاي بين المللي

ب - تجهيز شبكه شتابنگاري كشور به سيستمهاي ارتباطي پيشرفته به منظور دستيابي سريع به  داده ها و تعيين مناطق  با  بيشترين  شدت زمينلرزه

پ -  توسعه شبكه هاي شتابنگاري محلي ( درون شهري)

ث -  راه اندازي شبكه هاي موضعي ( در ساختمانهاي مهم) و شريانهاي حياتي

ج  -  توسعه ارتباطي با مراكز ملي و بين المللي مشابه به منظور جمع آوري و تبادل اطلاعات

چ -  انجام مطالعات ژئوفيزيك و ژئوتكنيك در محل تمامي ايستگاهها به منظور تعيين طبقه بندي نوع خاك

ح -  گردآوري  حداكثر اطلاعات ممكن در خصوص زمينلرزه هاي  تاريخي ايران به منظور تكميل و توسعه بانك داده هاي  زمينلرزه هاي رويداده

خ- تدوین بانک اطلاعاتی تحت وب به همراه طراحی سایت اینترنتی یکپارچه برای دسترسی کاربران داخلی و خارجی به اطلاعات روز

د- توسعه "بانک داده های شتابنگاری اوراسیا" با شرکت کشورهای ایران، چین، ترکیه هند، پاکستان، یونان و ایتالیاو فرانسه

ه- برگزاری ورکشاپ های منطقه ای و بین المللی  شتابنگاری برای شناخت و توسعه قابلیتهای بانک اطلاعات و توسعه تجهیزات و بهربرداری از داده های وتجهیزات و شبکه شتابنگاری ایران

ی- توسعه آزمایشگاه و موسسه توسعه فناوری ساخت و توسعه تجهیزات شتابنگاری بر پایه توسعه یک مرکز (موسسه) دانش بنیان زیر مجموعه مرکز تحقیقات راه مسکن و شهر سازی برای بهربرداری هم در شبکه شتابنگاری کشور و هم فروش و توسعه تجهیزات در کشور و منطقه (شروع این کار می تواند به صورت مشترک و بومی سازی فناوری بر پایه فناوری موجود در یکی از برند های شناخته شده تولید کننده تجهیزات شتابنگاری باشد)

اين سرفصلها خط مشي آينده شبكه شتابنگاري است كه مي توانند اركان اساسي هر نوع مطالعاتي باشند كه با هدف برآورد يا كاهش خطر لرزه اي انجام مي شود. بندهاي الف تا ج  دسته فعاليتهائي هستند كه مي توان آنها را بصورت مرتبط يا مستقل از هم انجام داد، ولي همگي براي انجام مناسب بند خ ضروري هستند . اگر چه موارد ذكر شده ممكن است بحثي از سرلوحه فعاليتهاي سازمانهاي ديگر نيز باشد، ولي با انجام مناسب بند ج  مي توان از فعاليتهاي موازي اجتناب ورزيد.

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج