ﺳﻪشنبه 30 آبان 1396  |

معرفی همکاران

رئیس
اسماعيل فرزانگان

هیات علمی
حسين ميرزائي علويجه
محمد پورمحمد شاهوار
عطیه اسحاقی


کارشناسان

مژگان ميرسنجري
حسين عبدالهي
خسرو بهرامي
سيد مهدي حسيني
نوید شریفات
محمد رضا ابراهيمي پور
محمد هادی احمدی
وحید عابد
شاهین برجی
علیرضا دستجردی
مهدی کارخانه

 
متصدی امور دفتری
مريم حشمتي سعادتي
 

 

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج