ﺳﻪشنبه 30 آبان 1396  |

پروژه ها

تعيين مكانهاي مناسب براي نصب دستگاهاي شتابنگار (450 ايستگاه)
کارفرما: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
مجری: حسین میرزایی علویجه، اسماعیل فرزانگان
سال انتشار: 1373
سال خاتمه: 1374
توضیحات
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج