ﺳﻪشنبه 30 آبان 1396  |

پروژه ها

مطالعات زمين شناسي ساختگاهي توسط روش ژئوسايزميك در 20 ايستگاه شتابنگاري استان بوشهر
کارفرما: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
مجری: حسین میرزائی علویجه، اسماعیل فرزانگان
سال انتشار: 1381
سال خاتمه: 1381
توضیحات
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج