ﺳﻪشنبه 30 آبان 1396  |

پروژه ها

احداث آرایه‌های درون چاهی
کارفرما: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
مجری: فريدون سيناييان، حسين ميرزايي علويجه، اسماعيل فرزانگان، امير سعيد سلامت
سال انتشار: 1386
سال خاتمه: 1387
توضیحات
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج