ﺳﻪشنبه 30 آبان 1396  |

کتاب و گزارشها

جستجو

عنوان نویسندگان شماره سال فایل
گزارش مقدماتی-فوری زمین لرزه 16 بهمن 1375 گرمخان حمید ضا رمضی، علی نیری، محمد هادي خادمی، فرشاد یثربی، اسماعیل فرزانگان 240 1375
گزارش فوری مقدماتی زمین لرزه سفیدآبه 4 اسفند ماه 1372 ناهید رزاقی آذر، اسماعیل فرزانگان، محمدهادی خادمی 1372
گزارش مقدماتی زمین لرزه 20 اردیبهشت 1376 زیرکوه قائنات حمید ضا رمضی، حسین میرزائی علویجه، اسماعیل فرزانگان، فرشاد یثربی 255 1376
گزارش مقدماتی زمین لرزه23 اسفند 1376 گلباف حسین میرزائی علویجه، اسماعیل فرزانگان، محمود رحیمیان 184 1376
گزارش مقدماتی زمین لرزه 17 اردیبهشت 1378 کره بس اسماعیل فرزانگان، حسین میرزائی علویجه 294 1378
زمین لرزه 18 آبان 1378 صالح آباد خراسان اسماعیل فرزانگان، حسین میرزائی علویجه 341 1378
زمین لرزه 3 فروردین 1380 ارکواز ملکشاهی (ایلام) شبکه شتابنگاری 1380
زمین لرزه 8 فروردین 1380، قائمیه (فارس) شبکه شتابنگاری 1380
زمین لرزه 23 مهر 1380، اهر شبکه شتابنگاری 1380
زمین لرزه 4 ارديبهشت 1381 دینور کرمانشاه شبکه شتابنگاری 1381
زمین لرزه اول تیر 1381 چنگوره-آوج شبکه شتابنگاری 1381
معيارهاي گزينش ايستگاهها در شبكه شتابنگاري حسين ميرزائي علويجه، حميد رضا رمضي 248 1376
معيارهاي گزينش ايستگاهها در شبكه شتابنگاري حسين ميرزائي علويجه، حميد رضا رمضي 248 1376
تعيين مكانهاي مناسب براي نصب دستگاهاي شتابنگار (450 ايستگاه) حسين ميرزائي علويجه، اسماعيل فرزانگان 264 1378
تعيين مكانهاي مناسب براي نصب دستگاهاي شتابنگار (300 ايستگاه) حسين ميرزائي علويجه 318 1379
تعيين مكانهاي مناسب براي نصب دستگاهاي شتابنگار(100 ايستگاه) حسين ميرزائي علويجه 355 1381
مطالعات زمين شناسي ساختگاهي توسط روش هاي ژئوفيزيكي در چند ايستگاه شتابنگاري كشور حسين ميرزائي علويجه 324 1379
مشخصات ايستگاههاي شبكه شتابنگاري كشور حسين ميرزائي علويجه، اسماعيل فرزانگان 280 1377
بم و زمین لرزه اش می آموزد حسین میرزائی علویجه و دیگران 407 1383
مطالعات زمین شناسی ساختگاهی با استفاده از روش ژئوسایزمیک در 20 ایستگاه شتابنگاری استان بوشهر حسین میرزائی علویجه، اسماعیل فرزانگان 389 1383
پردازش شتابنگاشت های زمین لرزه های ایران (زمین لرزه 5 اردیبهشت1381) اسماعیل فرزانگان، حسسین میرزائی علویجه 422 1381
پردازش شتابنگاشت های زمین لرزه های ایران (زمین لرزه اول تیر1381 چنگوره-آوج) اسماعیل فرزانگان، حسین میرزائی علویجه 421 1381
بانک اطلاعاتی زمین لرزه های ایران در سال های 2001 و 2002 میلادی حسین میرزائی علویجه و همکاران 433 1385
مطالعات زمين شناسي ساختگاهي با استفاده از روش لرزه‌نگاري شكست مرزي در ايستگاه‌هاي شتابنگاري كشور (جلد اول-50 ايستگاه) فريدون سيناييان، حسين ميرزائي علويجه، اسماعيل فرزانگان 511 1387
مطالعه پارامترهاي جنبش نيرومند زمين (2003-2005) با داده‌هاي شتابنگاري و لرزه نگاري و توسعه بانك اطلاعاتي حسین میرزائی علویجه، فريدون سيناييان،اسماعيل فرزانگان 510 1388
مطالعات زمين شناسي ساختگاهي با استفاده از روش لرزه‌نگاري شكست مرزي در ايستگاه‌هاي شتابنگاري استان هاي اردبيل و آذربايجان شرقي (جلد دوم-50 ايستگاه) فريدون سيناييان، حسين ميرزائي علويجه، اسماعيل فرزانگان 532 1389
مطالعات زمين شناسي ساختگاهي با استفاده از روش لرزه‌نگاري شكست مرزي در ايستگاه‌هاي شتابنگاري استان هاي هرمزگان و جنوب فارس (جلد سوم-50 ايستگاه) اسماعيل فرزانگان، حسين ميرزائي علويجه، فريدون سيناييان 533 1389
مطالعات زمين شناسي ساختگاهي با استفاده از روش لرزه‌نگاري شكست مرزي در ايستگاه‌هاي شتابنگاري استان هاي لرستان و همدان (جلدچهارم-50 ايستگاه) حسين ميرزائي علويجه، دكتر فريدون سيناييان، اسماعيل فرزانگان 534 1389
مطالعات زمين شناسي ساختگاهي با استفاده از روش لرزه‌نگاري شكست مرزي در ايستگاه‌هاي شتابنگاري استان هاي فارس (جلد پنجم-50 ايستگاه) اسماعيل فرزانگان، حسين ميرزائي علويجه، دكتر فريدون سيناييان 535 1389
مطالعات زمين شناسي ساختگاهي با استفاده از روش لرزه‌نگاري شكست مرزي در ايستگاه‌هاي شتابنگاري استان هاي كرمان(جلد ششم-50 ايستگاه) حسين ميرزائي علويجه ، دكتر فريدون سيناييان، اسماعيل فرزانگان 536 1389
مطالعات زمين شناسي ساختگاهي با استفاده از روش لرزه‌نگاري شكست مرزي در ايستگاه‌هاي شتابنگاري استان هاي سمنان، گلستان و مازندران (جلد هفتم-50 ايستگاه) فريدون سيناييان، اسماعيل فرزانگان، حسين ميرزائي علويجه 537 1389
مطالعه پارامتر هاي جنبش نيرومند زمين (2000-1996) با داده هاي شتابنگاري و لرزه نگاري، و توسعه بانك اطلاعاتي" حسين ميرزايي علويجه، فريدون سيناييان، اسماعيل فرزانگان 567 1389
احداث آرایه‌های درون چاهی دكتر فريدون سيناييان، حسين ميرزايي علويجه، اسماعيل فرزانگان، امير سعيد سلامت 609 1390
مطالعه پارامتر هاي جنبش نيرومند زمين (2006-2008) با داده هاي شتابنگاري و لرزه نگاري، و توسعه بانك اطلاعاتي اسماعيل فرزانگان، حسين ميرزايي علويجه، فريدون سيناييان 612 1390
مطالعه پارامتر هاي جنبش نيرومند زمين (1995-1991) با داده هاي شتابنگاري و لرزه نگاري، و توسعه بانك اطلاعاتي اسماعيل فرزانگان، حسين ميرزايي علويجه، فريدون سيناييان 576 1390
مطالعات زمين شناسي ساختگاهي با استفاده از روش لرزه‌نگاري شكست مرزي در ايستگاه‌هاي شتابنگاري استان هاي خراسان جنوبي و خراسان رضوي (جلد هشتم-50 ايستگاه) فريدون سيناييان، حسين ميرزائي علويجه ، اسماعيل فرزانگان 610 1391
زمین لرزه 19 فروردین 1381 لاویج ( استان مازندران) شبکه شتابنگاری 1381
زمین لرزه 19 اسفند 1381 شهر تهران شبکه شتابنگاری 1381
زمین لرزه 12 تیر ماه 1382 تربت جام شبکه شتابنگاری 1382
زمین لرزه 30 مرداد 1382 کویر لوت شبکه شتابنگاری 1382
زمین لرزه 16 آبان 1380 اسدیه (خراسان) شبکه شتابنگاری 1380
زمین لرزه 19 تیر 1382 حاجی آباد فارس شبکه شتابنگاری 1382
زمین لرزه 20 مرداد 1383 سپیدان فارس شبکه شتابنگاری 1383
زمین لرزه 15 مهر 1383 محمد آباد (کرمان) شبکه شتابنگاری 1383
زمین لرزه 17 مهر 1383 آق قلا شبکه شتابنگاری 1383
زمین لرزه 8 خرداد 1383، فیروز آباد کجور شبکه شتابنگاری 1383
زمین لرزه 4 اسفند 1383 داهوئیه زرند شبکه شتابنگاری 1383
زمین لرزه 6 آذر 1384 جزیره قشم شبکه شتابنگاری 1384
زمین لرزه 11 فروردین 1385 سیلاخور شبکه شتابنگاری 1385
زمین لرزه 28 خرداد 1386، کهک شبکه شتابنگاری 1386
گزارش زمین لرزه های دو گانه اهر ورزقان 1391 شبکه شتابنگاری 1391
گزارش زمین لرزه 20 فروردین 1392 شنبه استان بوشهر شبکه شتابنگاری 1392
گزارش مهندسی زمین لرزه 27 مرداد 1393 مورموری استان ایلام شبکه شتابنگاری 1393
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج