شنبه 04 آذر 1396  |

کتاب و گزارشها

تعيين مكانهاي مناسب براي نصب دستگاهاي شتابنگار(100 ايستگاه)
نویسندگان: حسين ميرزائي علويجه
شماره: 355
توضیحات
سال انتشار: 1381
فایل
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج