شنبه 04 آذر 1396  |

کتاب و گزارشها

مطالعات زمين شناسي ساختگاهي توسط روش هاي ژئوفيزيكي در چند ايستگاه شتابنگاري كشور
نویسندگان: حسين ميرزائي علويجه
شماره: 324
توضیحات
سال انتشار: 1379
فایل
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج