شنبه 04 آذر 1396  |

کتاب و گزارشها

مطالعات زمين شناسي ساختگاهي با استفاده از روش لرزه‌نگاري شكست مرزي در ايستگاه‌هاي شتابنگاري استان هاي اردبيل و آذربايجان شرقي (جلد دوم-50 ايستگاه)
نویسندگان: فريدون سيناييان، حسين ميرزائي علويجه، اسماعيل فرزانگان
شماره: 532
توضیحات
سال انتشار: 1389
فایل
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج