شنبه 04 آذر 1396  |

کتاب و گزارشها

مطالعات زمين شناسي ساختگاهي با استفاده از روش لرزه‌نگاري شكست مرزي در ايستگاه‌هاي شتابنگاري استان هاي فارس (جلد پنجم-50 ايستگاه)
نویسندگان: اسماعيل فرزانگان، حسين ميرزائي علويجه، دكتر فريدون سيناييان
شماره: 535
توضیحات
سال انتشار: 1389
فایل
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج