شنبه 04 آذر 1396  |

کتاب و گزارشها

مطالعه پارامتر هاي جنبش نيرومند زمين (2000-1996) با داده هاي شتابنگاري و لرزه نگاري، و توسعه بانك اطلاعاتي"
نویسندگان: حسين ميرزايي علويجه، فريدون سيناييان، اسماعيل فرزانگان
شماره: 567
توضیحات
سال انتشار: 1389
فایل
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج