شنبه 04 آذر 1396  |

کتاب و گزارشها

مطالعه پارامتر هاي جنبش نيرومند زمين (1995-1991) با داده هاي شتابنگاري و لرزه نگاري، و توسعه بانك اطلاعاتي
نویسندگان: اسماعيل فرزانگان، حسين ميرزايي علويجه، فريدون سيناييان
شماره: 576
توضیحات
سال انتشار: 1390
فایل
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج