شبكه شتابنگاري كشور

تاریخ: 16 فروردین 1396

ماهنامه شبکه شتابنگاری شماره 150، اسفند ماه 1395 منتشر شد

ماهنامه شماره 150 شبکه شتابنگاری شامل اطلاعاتی در مورد زمین لرزه هاي  رويداده  و شتابنگاشت هاي  ثبت  شده  در اسفند ماه 1395، معرفی ایستگاه‌های شتابنگاری و مهم‌ترین زمین‌لرزه‌های جهان در اسفند ماه 1395 منتشر شد. براي اطلاعات بيشتر و دسترسي به اين ماهنامه به لينك زير مراجعه كنيد.