شبكه شتابنگاري كشور

تاریخ: 02 خرداد 1396

ماهنامه شبکه شتابنگاری شماره 152، اردیبهشت ماه 1396 منتشر شد

ماهنامه شماره 152 شبکه شتابنگاری شامل اطلاعاتی در مورد زمین لرزه هاي  رويداده  و شتابنگاشت هاي  ثبت  شده  در اریبهشت ماه 1396، زمين لرزه 8 ارديبهشت 1396 مشا- داده هاي ثبت شده توسط شبکه شتابنگاري کشور، زمين لرزه 21 ارديبهشت 1396 کشور آذربايجان، گزارش شبکه شتابنگاري زلزله کشور از زمين‌لرزه 23 ارديبهشت 1396 شمال غرب بجنورد، معرفی ایستگاه‌های شتابنگاری و مهم‌ترین زمین‌لرزه‌های جهان در اریبهشت 1396 منتشر شد. براي اطلاعات بيشتر و دسترسي به اين ماهنامه به لينك زير مراجعه كنيد.

 ماهنامه شبکه شتابنگاری- اردیبهشت ماه 1396 شماره 152