شبكه شتابنگاري كشور

تاریخ: 13 شهریور 1396

ماهنامه شبکه شتابنگاری شماره 155، مردادماه 1396 منتشر شد

  • ماهنامه شماره 155 شبکه شتابنگاری شامل اطلاعاتی در مورد زمین لرزه هاي  رويداده  و شتابنگاشت هاي  ثبت  شده  در مردادماه 1396، نگاهی به داده‌های زمین‌لرزه‌های ثبت شده در ایستگاه سیرچ به بهانه زمین‌لرزه اول مرداد 1396، معرفی ایستگاه‌های شتابنگاری و مهم‌ترین زمین‌لرزه‌های جهان در مردادماه 1396 منتشر شد. براي اطلاعات بيشتر و دسترسي به اين ماهنامه به لينك زير مراجعه كنيد.