دوشنبه 30 دی 1398  |

جستجو اخبار و رویداد ها

اخبار و رویدادها

زمین لرزه 12 دی ماه 1392 بستک و پسلرزه های آن

زمین لرزه 12 دی ماه  1392 بستک و پسلرزه های آن

در ساعت 6:43:57 روز 12 دی 1392 زمین‌لرزه ای با بزرگی 5.5 (موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران) شهر بستک در استان هرمزگان را به لرزه درآورد. این زمین‌لرزه تا زمان تهیه این گزارش تنها به وسیله یک ایستگاه شتابنگاری ده تل در 40 کیلومتری بستک به ثبت رسیده است. حداکثر شتاب در این ایستگاه  15 سانتی‌متر بر مجذور ثانیه بوده است. ایستگاه بستک به دلایل فنی رکوردی از زمین‌لرزه  اصلی را ثبت نکرده ولیکن پسلرزه‌های متعددی را ثبت کرده است. این ایستگاه تاکنون 17 رکورد از پسلرزه‌های این رویداد را در منطقه ثبت کرده است. حداکثر شتاب از پسلرزه‌ها مربوط به زمین‌لرزه  12 دی ساعت 14:20:18(به وقت محلی) با شتابی در حدود 434 سانتی‌متر بر مجذور ثانیه بوده است.

 

جدول مشخصات زمین لرزه  گزارش شده 

 

سازمان گزارش کننده

مختصات جغرافیایی
بزرگی
عمق (km)
N
 E
 موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
27.136
54.448
Mn5.5
20
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی
27.16
54.43
mb5.6
18
مرکز ملی اطلاع رسانی زلزله آمریکا  27.261
54.427
Mw5.5
10

 

جدول مشخصات شتابنگاشت های ثبت شده از زمین لرزه

 

ایستگاه
شماره رکورد
مختصات جغرافیایی
شتاب تصحیح نشده  (cm/s/s)
N
E
L
V
T
ده تل 6121
27.209 54.786 12 9 15

 

جدول مشخصات شتابنگاشت های ثبت شده از پسلرزه‌ها

 ردیف نام شماره رکورد مختصات جغرافیایی تاریخ وقوع ساعت وقوع رومرکز دستگاهی

FD

(km)

ED

(km)

بزرگی گزارش کننده

بیشینه شتاب تصحیح نشده (cm/s/s)

 N E
E
 L V
T
1 بستک 6123/01 27.196
54.368 2014/01/02 03:19:10             38 18 43
2 بستک 6123/02  27.196 54.368 2014/01/02 03:21:27             19 14 33
3 بستک 6123/03  27.196 54.368 2014/01/02 03:21:39             13 17 20
4 بستک 6123/04  27.196 54.368 2014/01/02 03:21:49             9 15 18
5 بستک 6123/05  27.196 54.368 2014/01/02 03:24:21  27.145
 27.14
 27.175
54.482
54.43
54.376
12
18
10
13
9
2
Mn4.5
Ml4.5
mb4.3
IGTU
IIEES
NEIC
77 49 64
6 بستک 6123/06 27.196
54.368 2014/01/02 03:24:45             31 11 25
7 بستک 6123/07  27.196 54.368 2014/01/02 03:39:14             14 9 18
8 بستک 6123/08  27.196 54.368 2014/01/02 03:39:23             36 12 25
9 بستک 6123/09  27.196 54.368 2014/01/02 03:39:41             14 9 13
10 بستک 6123/10  27.196 54.368 2014/01/02 06:58:50  27.163 54.464 33 10 Mn3.8 IGTU 87 79 128
11 بستک 6123/11  27.196 54.368 2014/01/02 08:59:33  27.398 54.56 4 29 Mn3.8 IGTU 31 21 42
12 بستک 6123/12  27.196 54.368 2014/01/02 10:50:18  27.111
 27.15
 27.148
54.473
54.52
54.312
10
18
10
14
16
8
Mn4.3
Ml4.2
mb4.5
IGTU
IIEES
NEIC
348 221 434
13 بستک 6123/13 27.196
54.368 2014/01/02 11:23:18             51 27 43
14 بستک 6123/14  27.196 54.368 2014/01/02 13:43:34  27.148 54.483 10 13 Mn3.5 IGTU 146 182 234
15 بستک 6123/15  27.196 54.368 2014/01/02 14:53:00  27.241 54.57 18 21 Mn2.7 IGTU 44 21 35
16 بستک 6123/16  27.196 54.368 2014/01/02 21:13:07             44 38 52
17 بستک 6123/17  27.196 54.368 2014/01/03 05:38:46  27.138 54.507 13 15 Mn3.1 IGTU 34 15 21

 

 

 

 

امتیاز به خبر :
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج