ﺳﻪشنبه، 8 مهر 1399  |

جستجو اخبار و رویداد ها

اخبار و رویدادها

زمین‌لرزه 19 دی ماه 1392 رستاق - استان هرمزگان

زمین‌لرزه 19 دی ماه 1392 رستاق - استان هرمزگان

در ساعت :12:01:32 روز 19 دی ماه 1392 برابر با  08:31:32 به وقت بین المللی روز 9 ژانویه 2014 زمین لرزه ای با بزرگای 4.8 (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) بخش هایی از استان هرمزگان را به لرزه در آورد. حدود 2 ساعت 18 دقیقه قبل از این رویداد، پیشلرزه‌ای با بزرگای 4.3 ( موسسه ژئوفیزیک) منطقه را لرزاند. این پیشلرزه توسط ایستگاه رستاق با شتابی در حدود 21 سانتی‌متر بر مجذور ثانیه به ثبت رسید.  اما زمین لرزه اصلی  توسط 3 ایستگاه شتابنگاری ( رستاق، کیش و بندر مقام) به ثبت رسیده است. حداکثر شتاب ثبت شده از این رویداد در ایستگاه رستاق بوده که شتابی برابر با 44 سانتی متر بر مجذور ثانیه را ثبت کرده است. مشخصات زمین لرزه اصلی در جدول ذیل آورده شده است. تا زمان تنظیم این گزارش یک پسلرزه با بزرگای 4.5  (موسسه ژئوفیزیک) توسط دو ایستگاه رستاق و کیش با حداکثر شتاب 33 سانتی‌متر بر مجذور ثانیه در ایستگاه رستاق به ثبت رسیده است.

جدول مشخصات زمین لرزه  گزارش شده 

 

سازمان گزارش کننده

عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
بزرگی
عمق (km)
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
26.80 53.94 Mw4.8 14
 موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
26.72 53.96 Mn5.0 10
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی
26.75 53.95 Ml5.0 15
مرکز ملی اطلاع رسانی زلزله آمریکا  26.731 53.863 mb4.9
36

 

 

جدول مشخصات شتابنگاشت های ثبت شده از زمین لرزه

 

ایستگاه
شماره رکورد
مختصات جغرافیایی
شتاب تصحیح نشده  (cm/s/s)
عرض
طول
L
V
T
رستاق 6124/02
26.893 53.862 44 27 31
کیش 6126/01
26.569 53.951 36 21 26
بندر مقام
6125
26.969 53.477 26 15 19

 

 


 

 


امتیاز به خبر :
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج