ﺳﻪشنبه، 8 مهر 1399  |

جستجو اخبار و رویداد ها

اخبار و رویدادها

زمین‌لرزه 28 فروردین ماه 1393 شنبه - استان بوشهر

 زمین‌لرزه 28 فروردین ماه 1393 شنبه - استان بوشهر

در ساعت 04:01:40 روز 28 فروردین ماه 1393 برابر با 23:31:40  به وقت بین المللی روز 16 آوریل 2014 زمین لرزه ای با بزرگای 5.0 (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) بخش هایی از استان بوشهر نزدیک به منطقه کلانلرزه‌ای زمین‌لرزه 20 فروردین 1392 شنبه را به لرزه در آورد. این زمین لرزه  توسط 6 ایستگاه شتابنگاری بوشکان، عالی حسینی، دلوار، فاریاب، خورموج و شنبه به ثبت رسیده است. بیشینه شتاب ثبت شده از این رویداد در ایستگاه بوشکان با شتابی برابر با 114سانتی متر بر مجذور ثانیه را ثبت کرده است. مشخصات زمین‌لرزه اصلی در جدول ذیل آورده شده است.

جدول مشخصات زمین لرزه  گزارش شده

سازمان گزارش کننده

عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
بزرگی
عمق (km)
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
 28.53  51.67  Mw5.0  14
 موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
28.537
51.61
Mn5.1
20
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی
28.49
51.67
Ml5.0
11
مرکز ملی اطلاع رسانی زلزله آمریکا  28.516
51.642
mb4.9
10

 

جدول مشخصات شتابنگاشت ثبت شده از زمین لرزه

ایستگاه
شماره رکورد
مختصات جغرافیایی
شتاب تصحیح نشده  (cm/s/s)
عرض
طول
L
V
T
بوشکان
6196
28.834
51.698
37
32
114
 خورموج 6199  28.658  51.373  90  19  28
 شنبه 6200
 28.398  51.761  29  16  22
 فاریاب 6198
 28.903  51.462  16  21  28
 عالی حسینی
6195
 28.756  51.241  21  5  12
 دلوار 6197
28.764
 51.07  11  3  7

 

 


 

 

نقشه لرزش زمین برای زمین لرزه 28 فروردین 1393 شنبه(نقشه شدت دستگاهی) 

 

نقشه لرزش زمین برای زمین لرزه  28 فروردین 1393 شنبه(بیشینه شتاب)

امتیاز به خبر :
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج