پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400  |

آدرس و تلفنهای تماس

آدرس : تهران، بزرگراه شیخ فضل‌ا..نوری، فاز 2 شهرک فرهنگیان، خیابان نارگل، خیابان شهید علی مروی، خیابان حکمت
کدپستی : 1463917151
صندوق‌پستی : 1696 - 13145
تلفن : 6-88255942  داخلی : 267 ، 307
دورنگار : 88259978
صفحه الکترونیک : www.bhrc.ac.ir/ismn
پست الکترونیک : iranstrongmotion@bhrc.ac.ir
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج