ﺳﻪشنبه 28 اردیبهشت 1400  |

اهداف و مأموریتها

ایمنی در برابر زلزله مورد توجه بسیاری از مسئولین و صاحب نظران مملکتی است. شدت خسارات و پی آمد های ناشی از زلزله در کشور ما بخصوص در کلان شهری مثل تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور که عموماً در نواحی پر خطر بنا  شده اند ، بطور غیر قابل  قبولی بالا و حتی در پاره ای موارد جبران ناپذیر است. با توجه به اینکه خطرات محتمل آتی بطور همزمان و یکسان متوجه بخشهای خصوصی و عمومی می شود، تشریک مساعی این دو بخش ضمن تقویت حرکت می تواند باعث جلب حمایت بیشتر منابع دولتی گردد و با توجه به اینکه دولت بخش عمده ای از سازه های مهم و حیاتی، که از نظر لرزه ای نیز آسیب پذیر هستند، را در تملک خود دارد، می تواند در این حرکت که به مقاوم سازی و ایمنی لرزه ای منتهی می شود، نقش اصلی و محوری را بر عهده گیرد. در این میان مرکز تحقیقات راه،  مسکن و شهر سازی، بخصوص شبکه شتابنگاری کشور که وظیفه جمع آوری و پردازش اطلاعات خام زمینلرزه های رخ داده را بر عهده دارد، باید مسئولیت این حرکت حیاتی و وظیفه مهم دولت را از هر جهت ( شامل تحقیق، آموزش عملی و نظری، ایجاد هماهنگی و ارتباط بین متخصصین مختلف و مهندسین و تهیه و در اختیار قرار دادن اطلاعات پایه ضروری ) بر عهده گیرند. همچنین باید دامنه حرکت و اثر خود را چنان وسعت دهیم که یکی از عمده ترین و یا حداقل یکی از مراکز اصلی اطلاعات زمینلرزه ها و پدیده های وابسته، که مورد نیاز متخصصین و عامه است، تبدیل شویم. اولین قدم در این راه بهبود و توسعه امکانات موجود به منظور گرد آوری و تقویت بانک داده های زمینلرزه های رویداده و سایر اطلاعات وابسته است.

با توجه به موقعیت سرزمین ما ایران درمیان پهنه های لرزه خیز دنیا انجام مطالعاتی به منظور پهنه بندی خطر لرزه ای، دستیابی به دستور العملها، الگوها و شیوه های مقاوم سازی برای کاهش میزان خطرات و خسارات و همچنین حرکت در جهت مکانیابی، برآورد شدت و میزان صدمات در حداقل زمان ممکن به منظور امداد رسانی مناسب و به موقع، امری اجتناب ناپذیر است. بدین منظور مرکز تحقیقات و شبکه شتابنگاری دیدگاه توسعه خود رابا این حرکت همسو نموده و موارد زیر را سرلوحه فعالیتهای آتی خود قرار داده اند :

الف-  نگهداری، بهینه سازی و توسعه شبکه شتابنگاری موجود کشور  بر اساس استانداردهای بین المللی

ب - تجهیز شبکه شتابنگاری کشور به سیستمهای ارتباطی پیشرفته به منظور دستیابی سریع به  داده ها و تعیین مناطق  با  بیشترین  شدت زمینلرزه

پ -  توسعه شبکه های شتابنگاری محلی ( درون شهری)

ث -  راه اندازی شبکه های موضعی ( در ساختمانهای مهم) و شریانهای حیاتی

ج  -  توسعه ارتباطی با مراکز ملی و بین المللی مشابه به منظور جمع آوری و تبادل اطلاعات

چ -  انجام مطالعات ژئوفیزیک و ژئوتکنیک در محل تمامی ایستگاهها به منظور تعیین طبقه بندی نوع خاک

ح -  گردآوری  حداکثر اطلاعات ممکن در خصوص زمینلرزه های  تاریخی ایران به منظور تکمیل و توسعه بانک داده های  زمینلرزه های رویداده

خ- تدوین بانک اطلاعاتی تحت وب به همراه طراحی سایت اینترنتی یکپارچه برای دسترسی کاربران داخلی و خارجی به اطلاعات روز

د- توسعه "بانک داده های شتابنگاری اوراسیا" با شرکت کشورهای ایران، چین، ترکیه هند، پاکستان، یونان و ایتالیاو فرانسه

ه- برگزاری ورکشاپ های منطقه ای و بین المللی  شتابنگاری برای شناخت و توسعه قابلیتهای بانک اطلاعات و توسعه تجهیزات و بهربرداری از داده های وتجهیزات و شبکه شتابنگاری ایران

ی- توسعه آزمایشگاه و موسسه توسعه فناوری ساخت و توسعه تجهیزات شتابنگاری بر پایه توسعه یک مرکز (موسسه) دانش بنیان زیر مجموعه مرکز تحقیقات راه مسکن و شهر سازی برای بهربرداری هم در شبکه شتابنگاری کشور و هم فروش و توسعه تجهیزات در کشور و منطقه (شروع این کار می تواند به صورت مشترک و بومی سازی فناوری بر پایه فناوری موجود در یکی از برند های شناخته شده تولید کننده تجهیزات شتابنگاری باشد)

این سرفصلها خط مشی آینده شبکه شتابنگاری است که می توانند ارکان اساسی هر نوع مطالعاتی باشند که با هدف برآورد یا کاهش خطر لرزه ای انجام می شود. بندهای الف تا ج  دسته فعالیتهائی هستند که می توان آنها را بصورت مرتبط یا مستقل از هم انجام داد، ولی همگی برای انجام مناسب بند خ ضروری هستند . اگر چه موارد ذکر شده ممکن است بحثی از سرلوحه فعالیتهای سازمانهای دیگر نیز باشد، ولی با انجام مناسب بند ج  می توان از فعالیتهای موازی اجتناب ورزید.

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج