دوشنبه 31 خرداد 1400  |

تاریخچه

شبکه شتابنگاری زلزله ایران در سال 1352 تأسیس و تا سال 1371 حدود 276 دستگاه شتابنگار آنالوگ (SMA1) را در سراسر کشور نصب کرد. این دستگاهها توانسته اند زمین لرزه های مهمی مانند زمین لرزه های طبس (1357) و گلباف ( 1360) را ثبت کنند.
ایستگاه جهرم در استان فارس در تاریخ 5/12/1352 خورشیدی اولین شتابنگاشت را با بیشینه شتابی برابر با 017/0شتاب ثقل زمین به ثبت رسانید. بعد از زمین لرزه رودبار- منجیل (1369) طرح توسعه شبکه شتابنگاری در دستور کار مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن قرار گرفت و از سال 1372 نصب دستگاههای دیجیتال شروع شد.
اولین دستگاههای شتابنگار دیجیتال در روستای سفیدآبه ( بعد از زمین لرزه چهارم اسفند 1372)، زنجیران و ذرات ( بعد از زمین لرزه دهم اسفند 1372 موک) نصب گردیدند. ایستگاه زنجیران( استان فارس) توانست در سی ام خرداد 1373 زمین لرزه زنجیران را با بیشینه شتاب تقریبی 1شتاب ثقل زمین به ثبت برساند. این دستگاهها زمین‌لرزه‌های مهمی مانند زنجیران، گرمخان بجنورد، اردکول، سرعین، گلباف، کره بس و زمین لرزه بم را ثبت کرده‌اند. بیشینه شتاب ثبت شده در زمینلرزه بم، بر روی مؤلفه قائم 989/0شتاب ثقل زمین است.
بیشینه شتاب ثبت شده بر روی مولفه قائم و نزدیک بودن به کانون و گسل مسبب، این شتابنگاشت را به یکی از بارزترین شتابنگاشتهای دنیا در آورده است
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج