پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400  |

معرفی همکاران

رئیس
اسماعیل فرزانگان

هیات علمی
حسین میرزائی علویجه
محمد پورمحمد شاهوار
عطیه اسحاقی


کارشناسان

مژگان میرسنجری
حسین عبدالهی
خسرو بهرامی
سید مهدی حسینی
نوید شریفات
محمد رضا ابراهیمی پور
محمد هادی احمدی
وحید عابد
شاهین برجی
علیرضا دستجردی
مهدی کارخانه

 
متصدی امور دفتری
مریم حشمتی سعادتی
 

 

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج