پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400  |

درخواست اطلاعات


 

با توجه به نیاز جامعه علمی و مهندسی کشور به داده های شتابنگاشتی و ایجاد امکان سهولت دریافت این داده ها، فرم درخواست اطلاعات شتابنگاشتی در لینک زیر قرار داده شده است.
 
فرم درخواست اطلاعات شتابنگاشتی (PDF)  

فرم درخواست اطلاعات شتابنگاشتی (Word)  
 
خواهشمند است جهت درخواست اطلاعات، درخواست های خود را هماهنگ با فرم پیشنهادی (در سربرگ دانشگاه یا سازمان معرف همراه با مهر و امضاء مربوطه و مشخصات دقیق رکوردهای خواسته شده) به این مرکز ارسال فرمایید.
 
لازم به ذکر است به درخواست های فاقد شرایط مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج