دوشنبه 31 خرداد 1400  |

مقالات

The Iran national strong motion network, Achievement and prospect, third meeting of Asian Seismological commission symposium, Earthquake hazard Assessment 2000
نویسندگان: H. Shakib, E. Farzanegan., H. Mirzaei Alavijeh.
ایمیل نویسنده: shakib@modares.ac.ir
چکیده
کلیدواژه
محل ارائه: تهران
زبان: فارسی
سال انتشار: 2000
فایل
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج