دوشنبه 30 دی 1398  |

مقالات

Iran Strong Ground Motion Catalog (July to December 2007)
نویسندگان: H. Mirzaei Alavijeh, F. Sinaeian, E. Farzanegan
ایمیل نویسنده: mirzaei@bhrc.ac.ir
چکیده
کلیدواژه
محل ارائه: Asian journal of Civil Engineering (Building and housing) VOL. 11, NO. 5
زبان: انگلیسی
سال انتشار: 2010
فایل
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج