دوشنبه 30 دی 1398  |

مقالات

شبکه شتابنگاری زمین لرزه استان بوشهر با نگاهی ویژه به زمین لرزه 20 فروردین 92 شنبه ، استان بوشهر
نویسندگان: اسماعیل فرزانگان
ایمیل نویسنده: e.farzanegan@bhrc.ac.ir
چکیده
کلیدواژه
محل ارائه: نشست هم اندیشی زمین لرزه 20 فروردین 1392 شنبه -دانشگاه خلیج فارس بوشهر
زبان: فارسی
سال انتشار: 1392
فایل
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج