دوشنبه 30 دی 1398  |

مقالات

شبکه شتابنگاری ملی ایران
نویسندگان: اسماعیل فرزانگان، حسین میرزایی علویجه، مژگان میرسنجری
ایمیل نویسنده: e.farzanegan@bhrc.ac.ir
چکیده
کلیدواژه
محل ارائه:  شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، اردیبهشت 93 ، تهران
زبان: فارسی
سال انتشار: 1393
فایل
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج