دوشنبه 31 خرداد 1400  |

مقالات

عنوان نویسندگان محل ارائه سال ارائه زبان
شبکه شتابنگاری حرکات قوی زمین، مروری بر شبکه ایران اسماعیل فرزانگان، حسین میرزائی علویجه تازه‌های ساختمان و مسکن 1375 فارسی
وضعیت تکتونیکی ایران و بررسی 10 سال زمین لرزه های ویرانگر ایران حسین میرزائی علویجه، اسماعیل فرزانگان تازه های ساختمان و مسکن 1378 فارسی
زمین لرزه 23 اسفند 1376 گلباف حسین میرزائی علویجه، اسماعیل فرزانگان مجله زمین لرزه شماره ششم 1378 فارسی
آیا میتوان زمین لرزه را پیش بینی کرد؟ اسماعیل فرزانگان، حسین میرزائی علویجه مجله تازه های ساختمان و مسکن 1378 فارسی
زمینلرزه های منطقه تنگستان بوشهر اسماعیل فرزانگان، میرزائی علویجه تازه‌های ساختمان و مسکن 1378 فارسی
آیا می شود زمین لرزه را پیش بینی کرد? حسین میرزائی علویجه، اسماعیل فرزانگان مجله دانشمند 1378 فارسی
شبکه شتابنگاری در آیینه آمار حسین میرزائی علویجه تازه های ساختمان و مسکن 1378 فارسی
مطالعه و بررسی زمین لرزه های ویرانگر ایران (1380-1376) حسین میرزائی علویجه، اسماعیل فرزانگان هشتمین همایش ملی رفتار سازه ها تحت اثر زلزله، دانشگاه گیلان 8 خرداد 1381 1381 فارسی
مطالعه و بررسی زمین لرزه های ویرانگر ایران (1380-1376) حسین میرزائی علویجه، اسماعیل فرزانگان هشتمین همایش ملی رفتار سازه ها تحت اثر زلزله، دانشگاه گیلان 8 خرداد 1381 1381 فارسی
بررسی داده های لرزه شناختی و شتابنگاشی زمین لرزه چنگوره آوج، سمینار درسهایی از زلزله آوج، اول مرداد 1381 اسماعیل فرزانگان، حسین میرزائی علویجه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن 1381 فارسی
ویژگی های زمین‌لرزه بم و تخریب های ناشی از آن حسین میرزائی علویجه، اسماعیل فرزانگان، نصراله زاده، محمد حسین ماجدی مجله آبادی 40-41 1382 فارسی
مطالعه و بررسی کلی زمین‌لرزه‌های سال‌های 2001 و 2002 میلادی ایران حسین میرزائی علویجه، فریدون سیناییان، اسماعیل فرزانگان، پانتآ کریمی مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن، شماره 8، دوره چهارم 1385 فارسی
طراحی و اجرای آرایه شتابنگاری درون سازه ای اسماعیل فرزانگان، علی گل آرا، حسین میرزائی علویجه، مهرداد آریانپور، پانتآ کریمی مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن، شماره 11، دوره پنجم 1386 فارسی
شبکه شتابنگاری در ایران وجهان حسین میرزائی علویجه، اسماعیل فرزانگان، فریدون سیناییان تازه های ساختمان ومسکن، دوره یازدهم، شماره 32 1386 فارسی
سمینار مطالعات لرزه زمین ساخت و خطر زمین لرزه در استان مازندران اسماعیل فرزانگان، شبکه شتابنگاری استان مازندران ساری 1386 فارسی
طبقه بندی نوع خاک ایستگاه‌های شتابنگاری با روش لرزه نگاری شکست مرزی کم عمق اسماعیل فرزانگان، فریدون سیناییان، حسین میرزائی علویجه مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن، شماره 12 1387 فارسی
پارامتر های چشمه زمین لرزه 25 مهر 1388 تهران حسین صادقی،امیر صادقی باقرآبادی، فریدون سیناییان، حسین میرزائی علویجه، اسماعیل فرزانگان موسسه ژئوفیزیک ، تهران 1389 فارسی
سازو کار زمین لرزه 10/09/1386، تبریز با استفاده از داده های شتابنگاری دکتر حسین حمزه لو، مهندس اسماعیل فرزانگان، حسین میرزائی علویجه؛ ، . فصلنامه علوم زمین، بهار 1389، شماره 75 1389 فارسی
احداث آرایه درون چاهی فریدون سیناییان، حسین میرزایی علویجه، اسماعیل فرزانگان مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن، شماره15 1389 فارسی
شبکه پاسخ سریع زمین لرزه و آرایه های شتابنگاری اسماعیل فرزانگان پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سمینار هفته پژوهش و فناوری، دی ماه 89 1389 فارسی
طبقه‌بندی نوع خاک ایستگاه‌های شتابنگاری با استفاده از روش لرزه‌نگاری شکست مرزی حسین میرزائی علویجه؛ دکتر فریدون سیناییان، اسماعیل فرزانگان پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک، 26-27 اردیبهشت، 1391 تهران، ایران 1391 فارسی
مطالعه زلزله اهر ورزقان بر پایه داده های شتاب نگاری، مهر 1391 اسماعیل فرزانگان همایش درسهایی از زمین لرزه 21 مرداد 1391 ارسباران، سازمان زمین شناسی کشور 1391 فارسی
شبکه شتابنگاری زمین لرزه استان بوشهر با نگاهی ویژه به زمین لرزه 20 فروردین 92 شنبه ، استان بوشهر اسماعیل فرزانگان نشست هم اندیشی زمین لرزه 20 فروردین 1392 شنبه -دانشگاه خلیج فارس بوشهر 1392 فارسی
شبکه شتابنگاری ملی ایران اسماعیل فرزانگان، حسین میرزایی علویجه، مژگان میرسنجری شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، اردیبهشت 93 ، تهران 1393 فارسی
شبکه ملی شتابنگاری ایران، تاریخچه و دستاوردها و چشم انداز، سی و ششمین سالروز زمین لرزه طبس و چهلمین سالگرد تاسیس شبکه شتابنگاری کشور، 25 شهریور 1393 اسماعیل فرزانگان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 1393 فارسی
General review of recent damaging earthquakes in Iran, Third meeting of Asian seismological Commission & Symposium of seismology, Earthquake Hazard Assessment 2000 H. Shakib., H. Mirzaei Alavijeh, E. Farzanegan. تهران 2000 انگلیسی
The Iran national strong motion network, Achievement and prospect, third meeting of Asian Seismological commission symposium, Earthquake hazard Assessment 2000 H. Shakib, E. Farzanegan., H. Mirzaei Alavijeh. تهران 2000 فارسی
Data Acquisition and Processing of the Strong Ground Motions in the Accelerograph Network Center of Iran , 6th International conference on civil engineering ,2003 Farzanegan,Shakib اصفهان 2003 انگلیسی
Iran strong motion Network (Technical Note) Mirzaei Alavijeh. H, Farzanegan .E

Asian Journal of civil engineering (Building and Housing) Vol.4, No 2-4 2003 انگلیسی
Iran Strong Motion Network H. Mirzaei Alavijeh, E Farzanegan. Asian journal of Civil Engineering (Building and housing) Volume, 4, No 2-4 2003 انگلیسی
Iran Strong Ground Motion Catalog (January to July 2004) H. Mirzaei Alavijeh, F. Sinaeian, E. Farzanegan. Asian journal of Civil Engineering (Building and housing) Volume, 7, No 1 2004 انگلیسی
Iran Strong Ground Motion Catalog (July to December 2004) H. Mirzaei Alavijeh, F .Sinaeian, E .Farzanegan Asian journal of Civil Engineering (Building and housing) Volume, 7, No 2 2006 انگلیسی
Iran Strong Ground Motion Catalog (January to July 2005) H. Mirzaei Alavijeh, F. Sinaeian, E. Farzanegan

Asian journal of Civil Engineering (Building and housing) Volume, 7, No 3 2006 انگلیسی
Iran Strong Ground Motion Catalog (July to December 2005) H. Mirzaei Alavijeh, F. Sinaeian, E .Farzanegan Asian journal of Civil Engineering (Building and housing) Volume, 7, No 5 2006 انگلیسی
Iran Strong Ground Motion Catalog (January to July 2006) H. Mirzaei Alavijeh, F. Sinaeian, E. Farzanegan Asian journal of Civil Engineering (Building and housing) Volume, 7, No 6 2006 انگلیسی
Iran Strong Ground Motion Catalog (July to December 2006) H. Mirzaei Alavijeh, F. Sinaeian, E. Farzanegan Asian journal of Civil Engineering (Building and housing) Volume,8, No 2 2006 انگلیسی
Iran Strong Ground Motion Catalog (January to June 2007) H. Mirzaei Alavijeh, F. Sinaeian, E. Farzanegan Asian journal of Civil Engineering (Building and housing) VOL. 10, NO. 2 2009 انگلیسی
Determination of Causative Fault Parameters for the October 17, 2009, Ray-Tehran Earthquake, Using Near Field SH-Wave Data 1 2 3 4 H. Hamzehloo , F. Sinaeian, M. Mahood , H. Mirzaei Alavijeh, and E. Farzanegan JSEE, fall 2009, Vol.11, No.3 2009 انگلیسی
Iran Strong Ground Motion Catalog (July to December 2007) H. Mirzaei Alavijeh, F. Sinaeian, E. Farzanegan Asian journal of Civil Engineering (Building and housing) VOL. 11, NO. 5 2010 انگلیسی
Modeling the strong ground motion and rupture Characteristics of the March 31, 2006, Darb-e-Astane earthquake, Iran, using a hybrid of near-field SH-wave and empirical Green's function method H. Hamzehloo, H. Rahimi, I. Sarkar, •M. Mahood, H. Mirzaei Alavijeh, E .Farzanegan Journal of seismology (2010)14:169-195, DOI 10.1007/s10950-009-9159-x. 2010 انگلیسی
CHARACTERISTICS OF IMPORTANT IRANIAN EARTHQUAKES IN 2008 E. Farzanegan, F. Sinaeian, H. Mirzaei Alavijeh and P. Karimi Asian journal of Civil Engineering (Building and housing) VOL. 12, NO. 5 2011 انگلیسی
THE MOST IMPORTANT CHARACTERISTICS OF THE STRONG GROUND MOTION DATA IN IRAN IN THE YEAR 2009 E. Farzanegan , F. Sinaeian, H. Mirzaei Alavijeh, P. Karimi and M. Mirsanjari Asian journal of Civil Engineering (Building and housing) VOL. 13, NO. 2, April 2012 2012 انگلیسی
Characteristic of the strong ground motion data record in Iran for the year 2010 H. Mirzaei Alavijeh, E. Farzanegan, F. Sinaeian, P. Karimi and M. Mirsanjari Asian journal of Civil Engineering (Building and housing) VOL. 14, NO. 3 2013 انگلیسی
REAL TIME MAPING OF PGA DISTRIBUTION IN TEHRAN USING TRRNET AND PEEQMAP A.Sadeghi-Bgherabadi,H.Sadeghi,S.Y.Fatemi,F.Sinaeian,H.Mirzaei,E.Farzanegan Seismological Letters,vol 84 number 6 December 2013 2013 انگلیسی
A Reconnaissance Report on two Iran, Makran Earthquakes ; 16 April 2013, Mw7.8, Gosht (Saravan) and 11 May 2013 Irar (Goharan), Bashagard Zare,M. Ansari, Heydari,Shahvar,Daneshdust, Mahdian,Sinaeian,Farzanegan,Mirzaei SE of Iran, EERI Reports, 2013 2013 انگلیسی
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج