چهارشنبه، 15 مرداد 1399  |

مقالات

عنوان نویسندگان محل ارائه سال ارائه زبان
بررسی زمین لرزه 5 اردیبهشت 1381 دینور کرمانشاه اسماعیل فرزانگان، حسین میرزائی علویجه چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، اردیبهشت ،1382 تهران– ایران 1382 فارسی|انگلیسی
ررسی لرزه خیزی و جنبش نیرومند زمین در زمین لرزه سیلاخور با نگرشی ویژه به داده های ثبت شده درشبکه شتابنگاری کشور در سال های 1384-85 حسین حمزه لو، حسین میرزائی علویجه، اسماعیل فرزانگان پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، اردیبهشت ،1386 تهران– ایران 1386 فارسی|انگلیسی
بررسی لرزه خیزی و جنبش نیرومند زمین در جزیره قشم با نگرشی ویژه به داده های ثبت شده درشبکه شتابنگاری کشور در سال های 1384-85 اسماعیل فرزانگان، حسین میرزائی علویجه ، فریدون سیناییان پنجمین کنفرانس بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، اردیبهشت ،1386 تهران- ایران. 1386 فارسی
مطالعه اثرات ساختگاهی و طبقه بندی نوع خاک ایستگاه های شتابنگاری فریدون سیناییان، حسین میرزائی علویجه ، اسماعیل فرزانگان پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، اردیبهشت ،1386 تهران– ایران. 1386 فارسی|انگلیسی
بررسی داده های شتابنگاری زمین لرزه 9 مرداد 1389 ، لاله زار کرمان با نگاهی به لرزه زمینساخت و لرزه خیزی استان کرمان اسماعیل فرزانگان، دکتر فریدون سیناییان، حسین میرزائی علویجه ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، اردیبهشت ،1390 تهران، ایران 1390 فارسی|انگلیسی
Iran strong motion network (ISMN) prospects and achievements Hossein Mirzaei Alavijeh, Freidon.Sinaiean, Esmaeil Farzanegan, M.E.Sadeghi

5 th conference on seismology and earthquake seismology,13-17 may 2007 Tehran, Iran 2007 فارسی|انگلیسی
Current status of strong motion earthquake observation in Iran", Workshop on Seismic Performance of Adobe and Masonry structures Hossein Mirzaei Alavijeh, Freidon Sinaeian, Esmaeil Farzanegan (June 8 and 9, 2008, Sharif University of Technology 2008 فارسی|انگلیسی
Iranian strong motion network, Orfeus 2014 Esmaeil Farzanegan Ankara,Turkey May 2014 2014 انگلیسی
The Iranian strong motion network, Achievements and Prospects, APDIM –BHRC Partnership Group Esmaeil Farzanegan 16-20 Aug 2014 Tehran 2014 فارسی|انگلیسی
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج