ﺳﻪشنبه 28 اردیبهشت 1400  |

پروژه ها

عنوان کارفرما مجری سال اجرا سال خاتمه
کنترل، نگهداری و مدیریت داده های شبکه شتابنگاری کشور 1393 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اسماعیل فرزانگان 1393 1393
مطالعه پارامترهای جنبش نیرومند زمین در سالهای 2009 تا 2011 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اسماعیل فرزانگان، حسین میرزایی علویجه 1393 1394
کنترل، نگهداری و مدیریت داده های شبکه شتابنگاری کشور 1392 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اسماعیل فرزانگان 1392 1392
کتاب داده های پایه شبکه شتابنگاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اسماعیل فرزانگان 1392 1393
کنترل، نگهداری و مدیریت داده های شبکه شتابنگاری کشور 1391 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اسماعیل فرزانگان 1391 1391
کنترل، نگهداری و مدیریت داده های شبکه شتابنگاری کشور 1390 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اسماعیل فرزانگان 1390 1390
مطالعات شتاب در کارهای اکتشافی شرکت نفت 1389-1390 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن فریدون سینائیان 1389 1390
کنترل، نگهداری و مدیریت داده های شبکه شتابنگاری کشور 1389 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اسماعیل فرزانگان 1389 1389
ژوهش و ارزیابی زمین شناسی ساختگاهی و طبقه بندی نوع خاک با استفاده از روش لرزه‌نگاری شکست مرزی در 150، ایستگاه شتابنگاری در استان های خراسان رضوی، زنجان، آذربایجان غربی و کرمانشاه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن حسین میرزائی علویجه، فریدون سینائیان، اسماعیل فرزانگان 1389 1390
مطالعه پارامتر‌های جنبش نیرومند زمین (2006- 2008) با داده‌های شتابنگاری و لرزه نگاری، و توسعه بانک اطلاعاتی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اسماعیل فرزانگان، حسین میرزایی علویجه علویجه، فریدون سینائیان 1388 1389
نصب و راه اندازی سامانه پاسخ سریع زمین لرزه شهر تهران مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن سید محمود فاطمی عقدا 1388 1390
مطالعه پارامتر‌های جنبش نیرومند زمین (1991ـ1995) با داده‌های شتابنگاری و لرزه نگاری، و توسعه بانک اطلاعاتی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اسماعیل فرزانگان، حسین میرزایی علویجه، فریدون سیناییان 1387 1388
توسعه بانک شتابنگاری و تدوین نرم افزار تحت وب برای استفاده از داده های آن مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اسماعیل فرزانگان فریدون سینائیان حسین میرزایی علویجه 1387 1388
مطالعه پارامتر‌های جنبش نیرومند زمین (1991ـ1995) با داده‌های شتابنگاری و لرزه نگاری، و توسعه بانک اطلاعاتی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن حسین میرزایی علویجه ، اسماعیل فرزانگان فریدون سینائیان 1387 1388
پژوهش و ارزیابی زمین شناسی ساختگاهی و طبقه بندی نوع خاک با استفاده از روش لرزه‌نگاری شکست مرزی در 50 ایستگاه شتابنگاری منطقه خراسان جنوبی و خراسان رضوی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن فریدون سینائیان، حسین میرزائی علویجه، اسماعیل فرزانگان 1387 1388
طالعات زمین شناسی ساختگاهی توسط روش ژئوسایزمیک در 150 ایستگاه شتابنگاری استان‌های فارس، کرمان و گلستان مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اسماعیل فرزانگان، حسین میرزائی علویجه، فریدون سینائیان 1386 1387
تحقیقات لرزه خیزی و طرح مقاوم سازی ساختمانهای استان ایلام مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن حمیدرضا رمضی، قاسم حیدری، حسین میرزایی علویجه 1386 1387
احداث آرایه‌های درون چاهی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن فریدون سیناییان، حسین میرزایی علویجه، اسماعیل فرزانگان، امیر سعید سلامت 1386 1387
مطالعه پارامتر‌های جنبش نیرومند زمین (1996ـ2000) با داده‌های شتابنگاری و لرزه نگاری، و توسعه بانک اطلاعاتی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن حسین میرزایی علویجه، فریدون سیناییان، اسماعیل فرزانگان 1386 1387
پروژه مطالعه پارامتر‌های جنبش نیرومند زمین (2005-2003) با داده‌های شتابنگاری و لرزه نگاری، و توسعه بانک اطلاعاتی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن حسین میرزایی علویجه، امساعیل فرزانگان، فریدون سینائیان 1385 1386
پروژه مطالعات زمین‌شناسی ساختگاهی توسط روش ژئوسایزمیک در 150 ایستگاه شتابنگاری استان‌های هرمزگان، اردبیل و لرستان مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن فریدون سینائیان، اسماعیل فرزانگان، حسین میرزائی علویجه 1385 1386
مطالعات زمین شناسی ساختگاهی توسط روش ژئوسایزمیک در 50 ایستگاه شتابنگاری استان‌های قزوین، تهران، مازندران و کرمان مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن فریدون سینائیان، اسماعیل فرزانگان، حسین میرزائی علویجه 1384 1385
بانک اطلاعاتی زمین لرزه های ایران در سال های 2002-2001 میلادی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن حسین میرزائی علویجه، اسماعیل فرزانگان 1382 1383
طراحی و اجرای آرایه خاص درون سازه ای شتابنگاری، در ساختمان شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اسماعیل فرزانگان، حسین میرزائی علویجه 1382 1383
مطالعات زمین شناسی ساختگاهی توسط روش ژئوسایزمیک در 20 ایستگاه شتابنگاری استان بوشهر مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن حسین میرزائی علویجه، اسماعیل فرزانگان 1381 1381
طراحی و اجرای آرایه خاص درون سازه ای شتابنگاری، در ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اسماعیل فرزانگان، حسین میرزایی علویجه 1379 1380
پردازش شتابنگاشتها مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اسماعیل فرزانگان، حسین میرزایی علویجه 1379 1380
مطالعات زمین‌شناسی ساختگاهی توسط روش‌های ژئوفیزیکی در چند ایستگاه شتابنگاری کشور مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن حسین میرزایی علویجه ، اسماعیل فرزانگان 1378 1379
بررسیهای لرزه زمینساختی جهت مکان‌یابی محلهای مناسب جهت نصب 100 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن حسین میرزایی علویجه، اسماعیل فرزانگان 1375 1376
تعیین مکانهای مناسب برای نصب دستگاهای شتابنگار (300 ایستگاه) مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن حسین میرزایی علویجه، اسماعیل فرزانگان 1374 1375
تعیین مکانهای مناسب برای نصب دستگاهای شتابنگار (450 ایستگاه) مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن حسین میرزایی 1373 1374
تعیین مکانهای مناسب برای نصب دستگاهای شتابنگار (450 ایستگاه) مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن حسین میرزایی علویجه، اسماعیل فرزانگان 1373 1374
جستجو

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج