ﺳﻪشنبه، 8 مهر 1399  |

پروژه ها

تعیین مکانهای مناسب برای نصب دستگاهای شتابنگار (300 ایستگاه)
کارفرما: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
مجری: حسین میرزایی علویجه، اسماعیل فرزانگان
سال انتشار: 1374
سال خاتمه: 1375
توضیحات
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج