ﺳﻪشنبه، 8 مهر 1399  |

پروژه ها

بررسیهای لرزه زمینساختی جهت مکان‌یابی محلهای مناسب جهت نصب 100
کارفرما: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
مجری: حسین میرزایی علویجه، اسماعیل فرزانگان
سال انتشار: 1375
سال خاتمه: 1376
توضیحات
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج