دوشنبه 30 دی 1398  |

پروژه ها

مطالعات زمین‌شناسی ساختگاهی توسط روش‌های ژئوفیزیکی در چند ایستگاه شتابنگاری کشور
کارفرما: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
مجری: حسین میرزایی علویجه ، اسماعیل فرزانگان
سال انتشار: 1378
سال خاتمه: 1379
توضیحات
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج