ﺳﻪشنبه، 8 مهر 1399  |

پروژه ها

مطالعات زمین شناسی ساختگاهی توسط روش ژئوسایزمیک در 20 ایستگاه شتابنگاری استان بوشهر
کارفرما: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
مجری: حسین میرزائی علویجه، اسماعیل فرزانگان
سال انتشار: 1381
سال خاتمه: 1381
توضیحات
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج