چهارشنبه 02 بهمن 1398  |

پروژه ها

طراحی و اجرای آرایه خاص درون سازه ای شتابنگاری، در ساختمان شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
کارفرما: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
مجری: اسماعیل فرزانگان، حسین میرزائی علویجه
سال انتشار: 1382
سال خاتمه: 1383
توضیحات
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج