دوشنبه 30 دی 1398  |

پروژه ها

پژوهش و ارزیابی زمین شناسی ساختگاهی و طبقه بندی نوع خاک با استفاده از روش لرزه‌نگاری شکست مرزی در 50 ایستگاه شتابنگاری منطقه خراسان جنوبی و خراسان رضوی
کارفرما: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
مجری: فریدون سینائیان، حسین میرزائی علویجه، اسماعیل فرزانگان
سال انتشار: 1387
سال خاتمه: 1388
توضیحات
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج