ﺳﻪشنبه، 8 مهر 1399  |

پروژه ها

پروژه مطالعه پارامتر‌های جنبش نیرومند زمین (2005-2003) با داده‌های شتابنگاری و لرزه نگاری، و توسعه بانک اطلاعاتی
کارفرما: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
مجری: حسین میرزایی علویجه، امساعیل فرزانگان، فریدون سینائیان
سال انتشار: 1385
سال خاتمه: 1386
توضیحات
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج