ﺳﻪشنبه، 8 مهر 1399  |

پروژه ها

مطالعه پارامتر‌های جنبش نیرومند زمین (1996ـ2000) با داده‌های شتابنگاری و لرزه نگاری، و توسعه بانک اطلاعاتی
کارفرما: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
مجری: حسین میرزایی علویجه، فریدون سیناییان، اسماعیل فرزانگان
سال انتشار: 1386
سال خاتمه: 1387
توضیحات
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج