ﺳﻪشنبه، 8 مهر 1399  |

پروژه ها

مطالعه پارامتر‌های جنبش نیرومند زمین (1991ـ1995) با داده‌های شتابنگاری و لرزه نگاری، و توسعه بانک اطلاعاتی
کارفرما: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
مجری: حسین میرزایی علویجه ، اسماعیل فرزانگان فریدون سینائیان
سال انتشار: 1387
سال خاتمه: 1388
توضیحات
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج