ﺳﻪشنبه 28 اردیبهشت 1400  |

پروژه ها

مطالعه پارامتر‌های جنبش نیرومند زمین (2006- 2008) با داده‌های شتابنگاری و لرزه نگاری، و توسعه بانک اطلاعاتی
کارفرما: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
مجری: اسماعیل فرزانگان، حسین میرزایی علویجه علویجه، فریدون سینائیان
سال انتشار: 1388
سال خاتمه: 1389
توضیحات
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج