ﺳﻪشنبه 28 اردیبهشت 1400  |

پروژه ها

نصب و راه اندازی سامانه پاسخ سریع زمین لرزه شهر تهران
کارفرما: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
مجری: سید محمود فاطمی عقدا
سال انتشار: 1388
سال خاتمه: 1390
توضیحات
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج