ﺳﻪشنبه 28 اردیبهشت 1400  |

پروژه ها

کنترل، نگهداری و مدیریت داده های شبکه شتابنگاری کشور 1390
کارفرما: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
مجری: اسماعیل فرزانگان
سال انتشار: 1390
سال خاتمه: 1390
توضیحات
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج