ﺳﻪشنبه 28 اردیبهشت 1400  |

پروژه ها

کتاب داده های پایه شبکه شتابنگاری
کارفرما: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
مجری: اسماعیل فرزانگان
سال انتشار: 1392
سال خاتمه: 1393
توضیحات
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج