ﺳﻪشنبه 28 اردیبهشت 1400  |

پروژه ها

مطالعه پارامترهای جنبش نیرومند زمین در سالهای 2009 تا 2011
کارفرما: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
مجری: اسماعیل فرزانگان، حسین میرزایی علویجه
سال انتشار: 1393
سال خاتمه: 1394
توضیحات
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج