ﺳﻪشنبه 28 اردیبهشت 1400  |

کتاب و گزارشها

گزارش فوری مقدماتی زمین لرزه سفیدآبه 4 اسفند ماه 1372
نویسندگان: ناهید رزاقی آذر، اسماعیل فرزانگان، محمدهادی خادمی
شماره
توضیحات
سال انتشار: 1372
فایل
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج