ﺳﻪشنبه 28 اردیبهشت 1400  |

کتاب و گزارشها

گزارش مقدماتی-فوری زمین لرزه 16 بهمن 1375 گرمخان
نویسندگان: حمید ضا رمضی، علی نیری، محمد هادی خادمی، فرشاد یثربی، اسماعیل فرزانگان
شماره: 240
توضیحات
سال انتشار: 1375
فایل
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج