ﺳﻪشنبه 28 اردیبهشت 1400  |

کتاب و گزارشها

گزارش مقدماتی زمین لرزه 20 اردیبهشت 1376 زیرکوه قائنات
نویسندگان: حمید ضا رمضی، حسین میرزائی علویجه، اسماعیل فرزانگان، فرشاد یثربی
شماره: 255
توضیحات
سال انتشار: 1376
فایل
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج