ﺳﻪشنبه 28 اردیبهشت 1400  |

کتاب و گزارشها

گزارش مقدماتی زمین لرزه23 اسفند 1376 گلباف
نویسندگان: حسین میرزائی علویجه، اسماعیل فرزانگان، محمود رحیمیان
شماره: 184
توضیحات
سال انتشار: 1376
فایل
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج