ﺳﻪشنبه 28 اردیبهشت 1400  |

کتاب و گزارشها

زمین لرزه 8 فروردین 1380، قائمیه (فارس)
نویسندگان: شبکه شتابنگاری
شماره
توضیحات
سال انتشار: 1380
فایل
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج