ﺳﻪشنبه 28 اردیبهشت 1400  |

کتاب و گزارشها

گزارش زمین لرزه های دو گانه اهر ورزقان 1391
نویسندگان: شبکه شتابنگاری
شماره
توضیحات
سال انتشار: 1391
فایل
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج